Repàs tema 3 socials

atmosfera i clima

Anuncis

Dimarts 10 gener

 

  • naturals: entregar fitxes repàs tema. llegir i comentar pàg 39 “a salut de l’aparell locomotor”.
  • català: corregir pàg 64; 3-9. fer pàg 63;  1-3 (determinants possessius, pronoms febles i paràules homòfones)

 

 

 

 

 

Dilluns 9 gener

  • castellà: palabras homófonas. actividades pág 68; 1,2,4 y de repaso pág 72; 4,5,6,9 (dimecres).
  • matemàtiques: prova B repàs examen fraccions. més activitats repàs tema 5  (sol)
  • naturals: entregar fitxes repàs tema. la salut de l’aparell locomotors.
  • català: corregir pàg 64; 3-9. fer pàg 63;  1-3 (determinants possessius, pronoms febles i paràules homòfones) dimarts.

Deures dijous 10 novembre

  • Mat: pàg 44 i 45; 2,3 i 4 (per dilluns)

Deures dijous 3

Mat.Pag 43. 3 i 4 primera columna.

Cast.pag 37 (dictat i exercicis) i pàg 39 (5,7,8 i primer requadre).

PER DILLUNS 7

Recordar que demà divendres 4 tenim control tema 1 socials (dins “arees” trobareu esquemes i recursos per estudiar).

Deures dimecres 2 novembre

Mates: pàg 42; 1 i 2

Socials: pàg 16 i 17; 1,2,4,5,6,7 i 8.

(Per dijous 3)

 

Deures dimecres 19

Mates pàg 30-31; 3,4,5,6 (per dijous)

Recordeu que demà tenim control de castellà dels temes 1 i 2.

Deures dia 10

Pàg 26 i 27: 1,2,3,4,5 (per dijous 13)

Deures 6 octubre

Mat. Pàg 24 i 25;1,2,3 i 4 (per dilluns)

Deures 5 octubre

Mat.Pàg 22; 1 i 2 (4primers) per dijous 6. I 7819:21; 8593:23.

Cast. Pàg 22 y 23. Copiar requadre i 1,2,3 i 4 (per dijous 6).