Recursos Català

 

La comunicació (descàrrega)

 1,2

Els diftongs i els hiats: tipus de diftongs

  • Els diftongs es formen a partir de la unió d’una vocal forta(a,e,o) i una vocal dèbil (i,u) que es troben en una mateixa síl·laba.
  • També poden estar formats per dues vocals dèbils (i+u) o(u+i)


Resultat d'imatges de ui ui els diftongs resultado de imagen para diftongs i hiats

Resultat d'imatges de genere dels noms

El nom: nombre

http://www.slideshare.net/primercatala/el-nom-gnere-i-nombre

 

r

Anuncis
%d bloggers like this: